TS 400/110 kV Bitola 2

Dette var det første prosjektet innen utskiftning av hele systemet for vern og styring. Samtidig måtte andre eksisterende felt uforstyrret fortsette sin funksjon.
Bitola, transformatorstasjonen i Makedonia, er den største og viktigste produksjonsenheten i landet styrt av den termiske kraftverk REK Bitola. Den består av 13 110-kV og 8400-kV felt, av hvilke den ene er den internasjonale linjen til Hellas. Utskifting av hele gamle systemet for vern og styring var en stor utfordring for Dalekovod, etter en lang periode med nedbryting, alvorlige branner og påfølgende dårlige reparasjoner, og i tillegg uten noe eksisterende dokumentasjon.

Ytterligere komplikasjoner gjennom hele prosjektet var tidsbegrensninger og frister gitt i forkant om når spesifikke felter strategisk skulle slåes av og bli ferdig innen gitt tid.

Dalekovod har oppnådd dette både kvalitetsmessig og innen frist.
Til toppen