PC engineering

Avdeling for PC engineering er strukturert slik:

Kontor for generelle henvendelser PC engineering

Avdeling for koordinering av internasjonale aktiviteter i markedet
Avdeling for koordinering av lokale aktiviteter i markedet

Sektor for operativ logistikk

Ingeniøravdeling for kraftlinjer

Ingeniøravdeling for infrastruktur

Ingeniøravdeling for transformatorstasjoner

Ingeniøravdelingen for kraftlinjer omfatter koordinering av aktiviteter for utarbeiding av teknisk dokumentasjon, tilbudsutarbeidelse, planlegging og prosjektstyring gjennom hele prosessen, for alle over- og underjordiske kraftlinjer med spenning på 0,4kV til 500 kV og antenner med alle formål og typer.

Ingeniøravdeling for infrastruktur omfatter koordinering av aktiviteter for utarbeiding av teknisk dokumentasjon, tilbudsutarbeidelse, planlegging og prosjektstyring gjennom hele prosessen, for alle infrastrukturelle objekter (veier, togbaner, gass, vann) og industrielle bygninger.

Ingeniøravdeling for transformatorstasjoner omfatter koordinering av aktiviteter for utarbeiding av teknisk dokumentasjon, tilbudsutarbeidelse, planlegging og prosjektstyring gjennom hele prosessen, for transformatorstasjoner, koblingsanlegg og kabelforbindelser av alle spenningsnivåer.

10 000 Zagreb, Marijana Cavica 4 (se beliggenhet)
E-post: [email protected]
Tel: +385 1 24 11 111 – Sentralbord

Styremedlemmer:

mr.sc. Ivan Kurobasa, mag.ing. el.

Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039

Drago Vončina, mag.ing. el. – Direktør, Ingeniøravdeling for transformatorstasjoner

Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Mobile: + 385 91 23 83 632
Fax: + 385 1 24 50 039

Marin Bilandžija – Direktør, Ingeniøravdeling for infrastruktur

Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039

Bernard Vrandečić – Direktør, Avdeling for operativ logistikk

Tel: + 385 1 24 11 200
+ 385 1 24 11 210
Fax: + 385 1 24 50 039
Til toppen