Aksjer

For å sikre en uavhengig revisjon av selskapet, har styreledelsen engasjert revisjonsfirmaet Baker Tilly.

Akjsebøkene, i samsvar med regjeringsloven, behandles i Verdipapirsentralen ASA i en dematerialisert form siden 25.9.2000.

Aksjene har siden 5 mars 2001 vært listet som Unoterte aksjer på Zagreb Børs under børssymbol DLKV-R-A.
Til toppen