Helse, Miljø og Sikkerhet på arbeidsplassen

I samsvar med Helse, Miljø og Sikkerhet (Forskrifter nr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04) og forskrift om arbeidsmiljø samt maskiner og utstyr med høy risiko (Forskrifter nr. 114/02, 131/02 og 126/03) Dalekovod Laboratoriet utfører følgende:

1. Testing og inspeksjon av arbeidsmiljøet:

Testing av nivå og kvalitet på belysningsstyrke
Måling av støynivå, oktavanalyse
Måling av relativ luftfuktighet
Måling av luftens sirkulasjonshastighet
Måling av lufttemperatur
Måling av fysiske og kjemiske farer

2. Testing og inspeksjon av maskiner og utstyr:

Visuell inspeksjon - stabilitet, tilgang, beliggenhet, pålitelighet av kommando, kontroll og signal enheter, verneutstyr og elektriske installasjoner - beskyttelse mot direkte kontakt med delene under spenning

Testing av beskyttelse ved indirekte kontakt

3. Opplæring av ansatte:

I samsvar med HMS (Forskrifter nr. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04), brannvern (58/93) samt forskrifter om opplæring av ansatte, våre profesjonelle medarbeidere, i henhold til fullmakten fra vedkommende departementer, utfører:

Opplæring av ansatte for arbeid på en sikker måte,

Opplæring av ansatte for gjennomføring av forebyggende sikkerhetstiltak mot brann, brannslukking, redning av mennesker og eiendommer som er truet av brann.

4. Andre tjenester:

Utarbeidelse av generelle handlingsregler - Regler for yrkesmessig sikkerhet og brannvern

Utarbeidelse av planløsning for byggeplasser og rapportering til ansvarlig inspeksjonsenhet/arbeidstilsyn

Utarbeidelse av instruksjoner for bestemte arbeidsprosesser

Intern overvåkning innen helse og sikkerhet

Loggføring etter forskrifter

Forebyggende arbeid i forbindelse med arbeidsskader

Muligheten til å tilby en komplett tjeneste for sikkerhet på arbeidsplass og brannvern på kontraktbasis
Til toppen