Prosjekt KL 420 kV Sima – Samnanger

Plassert i den sørlige delen av Norge på 600moh, var dette en av de mest utfordrende prosjekter Dalekovod har hatt med hensyn til konfigurasjon av terrenget.

Prosessen ble utført med både nedrivning og montering av nye stolper, men arbeidet var kun mulig i en begrenset periode om sommeren på grunn av ugunstige værforhold (tåke, regn, vind …). Grunnet høyden, var den eneste mulige transporten opp med helikopter. Det ble derfor først satt opp en leir 1000moh med komplett infrastruktur; vann, kloakk, strøm, oppvarming og levering av mat hver dag.

Med denne suverene logistikken, lovet investor en bonuspremie om prosjektet skulle bli ferdig en måned før fristen. Dette ble oppnådd 4 dager før fristen løp ut. Kraftlinjen Sima – Samnanger ble erklært det mest vellykkede prosjektet i historien av investor Statnett ved åpningen.
Til toppen