Miljøvern

Miljøvern i Dalekovod AS er i samsvar med internasjonal standard ISO 14001: 2004, hvor lover og regler følges til definerte miljøbestemmelser. Ved anvendelse av ISO 14001 har vi kontinuerlig kontroll og tilsyn av de viktigste miljøbestemmelser som har eller kan ha vesentlig innvirkning på miljøet.

Kravene som kontinuerlig tas i betraktning er oppfølging av energiforbruk, overvåking av forurensing i luft og vann, reduksjon av industriavfall, opplæring av ansatte i forhold til viktigheten av miljøbevissthet samt implementering av miljøvennlig teknologi og prosesser.

Dalekovod AS en av få selskaper i Kroatia som har etablert og implementert et miljøstyringssystem.
Til toppen