Belysnings- og Reflektormaster

Urbanisering miljøforholdene har fremskyndet utviklingen innen belysningsprosjektering.
Moderne veier, idrettsanlegg, industrianlegg, boliger og turistbygninger krever nye løsninger og tilpassninger for belysning og master som må oppfylle tekniske og økonomiske krav, men også møte de estetiske kriteriene.
For å møte behovet har selskapet Dalekovod AS utviklet produksjon av belysningsmaster av typen SRS, KORS og CRS samt reflektormaster av typen SUN og DARESTI. Basert på mange års erfaring og de nødvendige tekniske krav, har vi standardisert mastene basert på deres tekniske egenskaper og bruksområde. Den presenterte serien er ikke endelig, men vil bli oppdatert parallelt med utviklingen av nye typer søyler, avhengig av spesifikke tekniske, klimatiske og arkitektoniske krav til spesielle bygninger.
Ved utforming av offentlig belysning, spesielt når det gjelder belysning for større bygg, står våre ansatte til disposisjon for å vurdere og bestemme hvilken type mast best dekker behovet. Om ikke det det finnes en løsning for deres behov i denne katalogen (Lysmaster.pdf (1,87 MB)), kan vi tilby dere en skreddersydd løsning.
Foruten produksjon av belysning og reflektormaster, tilbyr Dalekovod AS også tjenester i prosjektering av offentlig belysning, levering av utstyr, planlegging og utførelse for belysning av alle typer bygninger.
Til toppen