Kvalitetskontroll

For å kunne levere et kvalitetsprodukt, utfører Dalekovod AS kontinuerlig kvalitetskontroll, som inkluderer:

Kontroll av innkommende materialer (må være i samsvar med spesifikke krav)

Intern kontroll av teknologiske prossesfaser (kontroll av hver teknologi i drift)

Sluttkontroll (sluttproduktet må være i samsvar med kundens forespørsel)

Mottakskontroll (produktkontroll av kunden)

Dokumentasjonskontroll for kunden som utføres i henhold til arbeidsprosedyrene.
Til toppen