Ny utgivelse av sertifikat ISO 18001

Forskjell mellom OHSAS 18001:1999 i BS OHSAS 18001: 2007

Den andre utgaven av OHSAS standard fokuserer på avklaring av den første utgaven, med særlig vekt på bestemmelsene i ISO 9001, ISO 14001 og andre standarder og publikasjoner relatert til helse og sikkerhet, for å øke samsvar av disse standardene til fordel for alle brukere.
Dette OHSAS standard utkastet er utarbeidet i samsvar med reglene gitt i ISO / IEC Guide, del 2. Den andre utgaven annullerer og erstatter den første utgaven (OHSAS 18001: 1999), som har vært teknisk revidert.
De viktigste endringene fra forrige utgave er som følger:
Større vektleggelse på helse og sikkerhet.
OHSAS 18001 refererer nå til seg selv som en standard, ikke en spesifikasjon, eller et dokument, slik tilfellet var i den tidligere utgaven. Dette gjenspeiler den økende tilegnelsen av OHSAS 18001 som grunnlag for nasjonale forvaltningssystemer for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
Diagram av modellen "Plan-Do-Check-Act" er, i sin helhet, presentert i innledningen, og ikke i starten av hver klausul.
Referanse publikasjoner i punkt 2 er begrenset til internasjonale dokumenter.
Nye definisjoner er lagt til, og eksisterende definisjoner revidert.
Betydelig forbedring i tråd med ISO 14001: 2004, og forbedret kompatibilitet med ISO 9001: 2000.
Begrepet "tillatt risiko" er erstattet med begrepet "akseptabel risiko" (se 3.1).
Betegnelsen "case" ("ulykke") er nå inkludert i begrepet "hendelse" (se 3.9).
Definisjonen av begrepet "fare" refererer ikke mer til "skade på eiendom eller skade på arbeidsmiljøet " (se 3.6).
Det er nå slik at en slik "skade" ikke er direkte relatert til forvaltning av helse og sikkerhet på arbeidsplassen, som jo er hensikten med denne OHSAS standarden, men tilhører delen om eiendomsforvaltningen. I stedet bør risikoen for "skade" som har effekt på helse og sikkerhet på arbeidsplassen fastsettes av risikovurderingsprossesser av den gjeldende organisasjonen og kontrollert ved anvendelse av hensiktsmessig risikokontroll.
Underklausul 4.3.3 og 4.3.4 er slått sammen til ett, i henhold til ISO 14001: 2004.
Et nytt krav er innført for behandlingen av hierarkiet av kontroller som en del av OH & S planlegging (se 4.3.1)
Innføring av endringer er nå mer eksplisitt adressert (se 4.3.1 og 4.4.6).
En ny klausul om "Evaluering av samsvar" har blitt innført (se 4.5.2).
Nye krav er innført for deltakelse og konsultasjon (se 4.4.3.2).
Nye krav er innført for gransking av hendelser (se 4.5.3.1).
Hensikten med denne utgaven er ikke å inkludere alle nødvendige bestemmelser i kontrakten. Brukeren er selv ansvarlig for riktig anvendelse.

Overholdelse av OHSAS Standarden gir ikke rett til fritak om juridiske forpliktelser.
Til toppen