Veier og motorveier

Motorveiprogrammet viste seg å være svært verdifull forretningsmessig beslutning av Dalekovod og riktig satsing på utvikling av selskapet. Mesteparten av våre inntekter kommer fra bygging av infrastrukturanlegg for veier og motorveier.

Viktige referanser i bygging av store infrastrukturprosjekter av motorveier i Kroatia:

Zagreb - Split - Dubrovnik (A1)

Bregana - Zagreb - Lipovac (A3)

Zagreb - Varazdin - Goričan (A4)

Rijeka - Zagreb (A1 og A6)

Rupa - Rijeka (A7)

Motorvei Rijeka - Zagreb (2007-2009)
- seksjon Kikovica - Stara Susica, II B byggetrinn – elektrisk, transport- og annet utstyr og rekonstruering av kontrollsenter
- Omveien for byen Rijeka, Orehovica - Diračje

D8 Sveti Kuzam - Križišće (2009-2014)

- Omlegging, prosess med omlegging og beskyttelse av installasjoner
- Utstyr for veier og installasjoner
• gruppe A - Trafikksignalisering og utstyr
• gruppe B - Elektrisk strømforsyning, belysning, ventilasjon og tunnelutstyr
• gruppe D - telekommunikasjon, brannalarm for tunneler og fjernkontrollsystem og styring

D31 Omvei Velika Gorica (2007-2010)
- utrustning og omlegging av installasjoner

D1 motorvei Solin - Klis - Sinj (2007-2014)
- omlegging og beskyttelse av installasjoner
- Transportutstyr og signalisering
- Arbeid og utrustning PIS, SDUN og COKP*
- Utrustning av tunneler

Motorvei Zagreb - Karlovac - Sveti Rok - Split - Ploce (mer enn 50 kontrakter i ulike seksjoner)

- Utrustning av rør i tunnelene Mala Kapela og Sveti Rok med total lengde på nesten 12 km
- omlegging og beskyttelse av installasjoner
- Elektrisk kraftforsyning og utrustning av enkelte seksjoner
- Belysning, Telekommunikasjon, autovern og gittergjerder
- Utrustning av COKP
- Utvikling av vindbeskyttende vegger

Motorvei Zagreb - Macelj (2007-2008)
- Elektrisk strømforsyning – høy- og spent
- Utrustning

AC Zagreb - Gori (2007-2009)
- Elektrisk strømforsyning - høy og moderne spenning
- Utrustning

Pan-European Corridor Vc
- Utrustning, energiforsyning og belysning av seksjon Osijek - Đakovo - Sredanci

* COKP Trafikk kontrollsenter - et senter for vedlikehold og trafikkontroll
* ČCP FTS - frontal bompenge stasjon
Til toppen