Kraftlinjer

Viktige referanser:

KL 2x220 kV Plomin – Vodnjan

Bygging av KL 110 kV Gojak – Lešće

Bygging av KL 110 kV Đakovo - fylke med tilhørende lederfelt i 220/110/35 kV Đakovo og TS 110/35/10 kV i fylket

Oppgradering av linjen KL 400, 220 og 110 kV fra Ernestinovo
program

Oppgradering av KL 2x110 kV Pračno – Kostajnica

Oppgradering av KL 110 kV kraftlinjen fra Zakučac

Koblingslinje KL 2x110 kV- for TS Tupljak

Oppgradering av KL 110 kV Bilice - Knin (inngang til TS Drniš)

KL 2x400 kV Ernestinovo – Pecs

KL 2x400 kV Žerjavinec – Heviz

KL 2x110 kV Samobor - Rakitje (Botinec)

KL 420 kV Sultartangalina 3 (Island)

KL 420 kV Brennimelslina 1 (Island)

KL 420 kV Fljotsdalslina 3 & 4 (Island)

KL 400 kV Skareheia (Evje) - Holen (Norge)

KL 420 kV NEA - Riksgrensen (svenskegrensen)

KL 420 kV Sauda - Liastølen (Norge)

KL 420 kV Sima - Samnanger (Norge)

KL 400 kV linjen Tirana - Podgorica (Albania - Montenegro)

KL 500 kV Dannebo - Finböle (Sverige)

KL 400 kV Bitola - greske grenser (Makedonia - Hellas)

KL 60 kV HE Ilulissat - TS Ilulissat (Grønland)

KL 2x400 kV Beričevo - Krško (Slovenia)

KL 330 kV Dnestr - Bar (Ukraina)

Fjordene: Granvinfjord (2,8 km) og Fyksesundfjord (2 km) (Norge)

KL 500 kV Agadyr-YukGres (Kasakhstan)

KL 2x400 kV Beričevo - Krško
Til toppen