Fordelingstransformatorer i mast

Dalekovod AS tilbyr flere typer mast transformatorstasjoner:
1. Standard stålgittermast montert transformator:
a) 10(20)/0.42 kV, 50-250 kVA
Type TS-ČRS (fork. for standard stålgittermast montert transformator) 250 - DV 95
Type TS-ČRS 250 - DV 95.1
2. Standard rørmast montert transformator:
a) 10(20)/0.42 kV, 50-250 kVA
Type TS-KORS 250 - DV 99
b)10(20)/0.42 kV, DO 100 kVA
Type TS-KORS 100 - DV 96
c) 10(20)/0.42 kV, do 100 kVA enkel utforming
Type TS-KORS 50 - DV 99
For mer informasjon, vennligst se mast transformatorer .PDF (537 KB).
Til toppen