Stasjoner

I første ti år av sin virksomhet, har Dalekovod bygget mer enn 200 stasjoner av alle spenningsnivåer. I dag signerer Dalekovod banebrytende prosjekter og utbygger transformatorstasjoner.
Viktige referanser:

TS 400/220/110 kV Žerjavinec
TS 400/110 kV Tumbri
TS 400/110 kV Ernestinovo
TS 400/220/110 kV Konjsko
TS 400/220/110 kV Melina
TS 400/100 kV Velebit / Obrovac
TS 220/110 kV Plomin
TS 110/30 kV Nedeljanec
TS 110/10 (20) kV 4TS 27 Rakitje
TS 110/20 kV St. Vinčenat
TS 110/20 kV Krapina / Bobovje
TS 110/20 kV Buzet
TS 110/20 (10) kV Đakovo 3
TS 400/220/110/35/10 kV Mostar 4 (BiH)
TS 220 kV Mostar 3 (BiH)
TS 220/110/35 kV Jajce 2 (BiH)
TS 400/110 kV Bitola 2 (Makedonia)
TS 400/110 kV Ribarevina (Montenegro)
TS 400 kV FT93 Barkeryd (Sverige)
TS 400/220 kV Elbasan 1 & 2 (Albania)
TS 220/110/35 kV Mojkovac (Montenegro)
TS 110/35/10 (20) kV Kupres
TS 110/35 kV Pokupje
TS 110/10 (20) / 10 kV Dubovac
TS 110/20 kV Vrgorac
TS 110/20 kV Srđ
TS 220/110/35 kV Plat
TS 330 kV Bar (Ukraina) utvidelse

MERK: En komplett liste over referanser er tilgjengelig på forespørsel. [email protected]
Til toppen