Arbeid i fjordene

Dalekovod er det første utenlandske selskapet som har klart å tilfredsstille spesifikke krav i Norge. Å krysse fjorder bringer alltid en rekke utfordringer.
Naturkreftene er sterke i dette området. Arbeidsforholdene er tøffe og krever bruk av spesialiserte maskiner og stor struktur som forskyver tidsfristen. Den første fjorden Dalekovod sine kraftlinjer krysset var 2,8 kilometer bred, og uten tilstrekkelig verktøy og maskiner, måtte vi improvisere en god del av oppgaver, men vi greide raskt å overkomme utfordringene og begynte snart å slå rekorder.

Allerede ved neste fjord oppdrag gikk organiseringen så bra at jobben ble ferdig innen 28 kalender - eller 22 virkedager.
Dette var, så langt, det mest krevende prosjektet med hensyn til konfigurasjon av terreng og strøm. Arbeidet inkluderte nedstigning i sjøen der 7 skip ble engasjert til å regulere trafikk og overføre materialer.

Dalekovod tilstreber en cutting edge teknologi for å utføre de mest krevende oppgaver.
Til toppen