Etiske retningslinjer

VÅRE KJERNEVERDIER

De etiske retningslinjene dekker områder som er viktige for å sikre god forretningsetikk i alle aspekter av Dalekovod Group aktiviteter.
Retningslinjene omfatter etiske regler og krav som skal følges av alle det gjelder. Retningslinjene klargjør etiske dilemmaer som partnere, og spesielt de ansatte, kan bli utsatt for, samt brudd som kan bli begått ved dårlige beslutninger. Det er forventet av alle parter å bli kjent med innholdet i retningslinjene. Alle skal være klar over sine forpliktelser og skal kunne agere i samsvar med våre grunnleggende verdier og etiske krav i Dalekovod Group fordi vår atferd og de handlingene vi gjør reflekteres i selskapets kollektive omdømme.
Disse etiske retningslinjene styrker våre kjerneverdier, vi definerer forventningene til våre partnere og gir våre ansatte veiledning om hvordan de skal utføre diverse oppgaver, hvordan man skal håndtere investorer, leverandører og andre samarbeidspartnere, skape og forsvare tillit til våre aksjonærer, men også hvordan de skal forholde seg til hverandre.


Etiske retningslinjer

Dalekovod Group har egen seksjon for beskyttelse av personopplysninger:
Dalekovod AS - Ivana Simic, [email protected]
Dalekovod Produksjon Ltd - Mirela Šehar, [email protected]
Dalekovod-Projekt Ltd - Marijan Siladi, [email protected]
Til toppen