Transformatorstasjoner (TS)

1. Prosjektering av TS med spenningsnivå på 400 kV
2. Konstruksjon av TS opp til spenningsnivå på 750 kV
- AIS - luftisolerte TS
- GIS - gassisolerte TS
- Hybrid - Hybrid TS
3. Montering, testing, utrustning og igangkjøring
- Primært utstyr
- Sekundært utstyr
- Hjelpesystemer etc.
4. Produksjon og leveranse av stålkonstruksjoner, oppheng- og skjøtingsutstyr for transformatorstasjoner og koblingsstasjoner, som inkluderer:
- klemmer
- klemme skinner/bærere
- lederstøtter
- bolter
- samleskinner/tuber
- Koblingsutstyr for skinner/tuber
- Ende hetter med korrosjonsbeskyttelse for samleskinner /tuber

Materialet, form, tverrsnitt og type korrosjonsbeskyttelse er valgt på grunnlag av nødvendige elektriske og mekaniske egenskapene til skjøting utstyr og pålitelighet i drift på grunn av den planlagte levetid, elektro og mekanisk stress, miljøpåvirkninger og forvitring, dvs. regn, snø, is, aggressive gasser, salt, UV-stråling og andre effekter.
Til toppen