Rapporter 2014

Dalekovod AS har i mange år hatt vellykket drift i mange globale markeder og har en åpen og troverdig presentasjon av sine forretningsmessige resultater. År etter år har selskapet oppnådd vekst som kan bekreftes av økonomiske resultater:

2014 Dalekovod audited non consolidated.pdf (2.4 MB)

2014 Dalekovod audited consolidated.pdf (2.4 MB)

2014 Dalekovod unconsolidated.xls (271 KB)

2014 Dalekovod consolidated.xls (256 KB)


2014 Dalekovod unconsolidated.pdf (799 KB)

2014 Dalekovod consolidated.pdf (796 KB)

2014 Dalekovod unconsolidated.xls (107 KB)

2014 Dalekovod consolidated.xls (110 KB)

 
Til toppen