Styringsprinsipper

Dalekovod AS implementerer følgende styringsprinsipper: Styringsprinsipp for kvalitet, styringsprinsipp for miljøvern, og styringsprinsipp for vern og sikkerhet på arbeidsplassen
Dalekovod As besitter sertifikat gitt av Lloyd's Register Qality Assurance for kvalitetsstyring, ISO 9001: og sveising i forhold til krav EN 729-, styringsprinsipper i forhold til miljøvern ISO 14001:2004, sertifikat gitt av RWTÜV for Styringsprinsipper for sikkerhet og vern på arbeidsplassen OHSAS 18001, samt sertifikat for metallkonstruksjoner DIN 18800-7:2002 gitt av SLV München. Dalekovod Laboratorij er akkreditert etter kravene av HRN EN ISO/IEC 17025:2007 og bekreftet av Kroatisk akkrediteringsselskap.

Deklarasjon om bærekraftigutvikling
Vi ønsker å skape merverdi i forhold til prosjektering, utvikling, montering og ingeniøring av kraftlinjer, veibabane- og kommunikasjonsobjekter i Mellom og Sør øst-Europa, med fokus på kundetilfredstilhet. Vår misjon er å skape en helhetlig tjeneste i forhold til strukturelle løsninger basert på vår gjenkjennelige kvalitet.
Som Kroatias ledende selskap i utrustning av store infrastrukturelle objekter, veibaner og jernbaner, samt kraftlinje- og telekommunikasjonsutbygging og med visjon om å være ledende i hele Sør øst Europa regionen, er vi klare over ansvaret og innflytelse vi har på mange selskaper og alminneligheten generelt. Derfor godtar og støtter vi bærekraftigutvikling.
Vår arbeidsetikk støtter opp om bærekraftig utvikling ved å se og passe på vår tids behov samtidig som vi ikke kompromitterer neste generasjons velferd.
Vi forplikter oss til å ta ansvar for miljøspørsmål ved å implementere styringsprinsipper som er i tråd med ISO 14001:2004. - normen, og at vi vil påse at vi handler i henhold til lovgivningen og andre krav gitt vår bransje, ved bruka v økologisk forsvarlige prosesser og teknologi.
Bærekraftig utvikling, miljøvern og omsorg for våre ansattes velferd er av primær betydning, siden vi er vel klare over den uunngåelige forbindelsen mellom økonomisk vekst og ønske om sunne omgivelser.
Vi vil oppmuntre og fremme miljøvern gjennom blant annet rasjonell forvaltning av eiendom og avfall og reduksjon i forbruk av naturressurser.
Vi vil fortsette å utdanne og informere ansatte om miljøansvar. Alle ansatte er ansvarlige for å beskytte seg selv, sine kolleger, utstyr og produkter.
I offentlige opptredener og salgsfremmende aktiviteter, skal vi informere offentligheten om de resultatene vi har oppnådd innen miljøvern og bærekraftig utvikling.
Denne holdningen er tilgjengelig for allmennheten.


Styring av Dalekovod Laboratoriet
Dalekovod laboratoriet for elektromekaniske og kjemiske undersøkelser forplikter seg til god, profesjonell praksis både i forhold til undersøkelser og kundeforhold.

Laboratorieledelsen erklærer at Dalekovod Laboratoriet har følgende intensjoner:
Gjennomføring av tjenester innen avtalt tid og i overensstemmelse med kundebehovet,
gjennomføring av tester i henhold til kundens krav og testmetoder som avtalt,
sikre beskyttelse av konfidensiell informasjon og eiendomsrett.
Kvalitetskrav bestemmelser:
evaluering av forespørsler, anbud og kontrakter for å tilby testmetoder laboratoriet kan utføre,
ved bruk av eksterne varer og tjenester som påvirker kvaliteten av testingen, vil Dalekovod Laboratoriet kun bruke pålitelige leverandører,
gjøre det praktisk for brukeren ved å løse eventuelle klager raskt og objektivt,
styring ved inkonsekvent arbeid under undersøkelser,
gjennomføring av korrigerende og beskyttende arbeid på grunnlag av relevant autorisasjon.


Mål for forvaltning av kvalitet:
tilfredsstille kundens interesser, interessene til leverandører av tjenester og varer, men også interessene til Dalekovod Laboratoriet,
gjennomføre testing uten klager fra brukere eller andre parter,
innføre nødvendige forandringer eller forbedringer i Dalekovod Laboratoriet for å sikre videre kvalifisering av personalet, bedre plasseringsforhold, utvide testmetoder, kjøpe nytt utstyr, sikre enda bedre kvalitet på testresultater og deres presentasjon.
Alt personalet som utfører testing i Dalekovod Laboratoriet er godt kjent med dokumentasjon om kvalitetsbestemmelser og implementerer disse bestemmelser, mål og prosedyrer i sitt arbeid.
En integrert del av strategien til Dalekovod Laboratoriet er upartisk og uavhengig behandling og utførelse av kun de testene Dalekovod Laboratoriet er kvalifisert til å gjennomføre og som laboratoriet er utstyrt for, samt at testingen er utført utelukkende i henhold til foreskrevne metoder som ligger til grunn for utarbeidelse av testresultater.
All laboratorievirksomhet vil bli utført i henhold til EN ISO / IEC 17025-standarden. Dalekovod AS har etablert og vedlikeholdt regler for kvalitet, miljø, helse og sikkerhet på arbeidsplassen.
Til toppen