Kontaktnett /ledninger

Dalekovod AS spesialiserer seg på design, konstruksjon, produksjon og installasjon av kontaktledningsutstyr for:
Elektrifisering av nye jernbanelinjer
Utskifting av utstyr ved vedlikehold av eksisterende kontaktnett
Kontaktledningsutstyr er utformet i samsvar med EU anbefalinger og standarder.
Dalekovod har spesialutviklet kontaktnett utstyr for elektrifisering av enfaset 25 kV, 50 Hz. Jernbanesystemet.
Til toppen