TS 400/110/35 kV Ribarevina

Oppgaven Dalekovod har fått, i samarbeid med Siemens, var å prosjektere fungerende kraftlinje, levere alt utstyr og sette kraftlinjen i drift.
Prosjektet i Montenegro startet med bygging av transformatorstasjon i Ribarevina (400 kV) samt utvidelse av koblingstasjoner. I likhet med Bitola 2, hele prosessen måtte bli gjennomført mens eksisterende felt uforstyrret fortsatte sin funksjon.
Konstruksjonsprosjektet var svært krevende ettersom det krevde utbygging av transformatorstasjon, installasjon av en ny transformator, utgravning og legging av fundament, samt løfting og senking av portaler mens andre eksisterende felt var på full spenning. Neste steg var å bygge en ny transformatorstasjon Podgorica 5 i nærheten av Podgorica sentrum og prosjektet ble ferdigstilt ved utbygging av kabelledd som gikk gjennom byen, noe som krevde en omfattende og presis planlegging og gjennomføring. I slike prosjekter er det aldeles viktig med god sikkerhet på arbeidsplassen og beredskap for intervensjon må være av største prioritet.
Til toppen