Om Dalekovod

Dalekovod er et selskap som tilbyr prosjektering, produksjon og utbygging av kraftlinjer. Med mer enn 65 års erfaring, har Dalekovod blitt et internasjonalt firma der kvaliteten vi tilbyr er kjent i mer enn 80 land.
Med mer enn 1500 ansatte, selskapet er spesialisert innen følgende arbeidsområder:
- Kraftanlegg, særlig kraftlinjer fra 0,4 - 1000 kV
- Transformatorstasjoner av alle typer og spenningsnivåer inntil 500 kV
- Luft-, underjordiske- og undervannskabler inntil 110 kV
- Telekommunikasjonsverktøy
- Alle typer av nett og antenner
- Produksjon av suspensjon og skjøtingsutstyr for alle typer kraftledninger og transformatorstasjoner fra 0,4 - 1000 kV
- Utbygging og installasjon av alle metalldeler tilknyttet veier, spesielt for gatebelysning, rekkverk og trafikksignalisering
- Tunnelbelysning og trafikktyring
- Elektrifisering av jernbane- og trikkespor

De ansattes kompetanse, kunnskap og erfaring er nøkkelen til vår suksess, og det er noe vi investerer mye i. For selskapet er dermed sikkerheten til de ansatte av høyeste prioritet.
Dalekovod har lang erfaring innen testing og kvatlitetssikring av egne produkter. Med tanke på det vi arbeider med så har selskapet vårt særlig fokus på arbeidssikkerhet, slik som vern mot brann, kjemiske- og evt. andre farer som kan oppstå på arbeidsplassen. Vi er opptatt av natur- og miljøvern, og for oss handler det om å ta hensyn til etablerte miljøreguleringer, samt kombinasjonen av bærekraftig utvikling og økonomisk vekst.
Til toppen