Mål og visjon

„Vi knytter sammen verdener, bygger fremtid.
Innovasjon. Tradisjon. Infrastruktur. Resultater.”
VÅRT MÅL er å utvikle og opprettholde arbeidsforhold med lokale og internasjonale partnere der vi sørger for høy kvalitet innen ingeniøring, produksjon og utbygging av energi, vei, jernbane og telefon-infrastruktur som bygger på vår mangeårige kunnskap og tradisjon, innovasjon og høyt samfunnsansvar og tillit til vellykket gjennomføring av alle oppdrag.
VÅR VISJON er å bli ledende internasjonalt selskap innen helhetlige og kvalitetssikrede ingeniørtjenester, produksjon og utbygging av energi, vei, jernbane og telefon-infrastruktur, først og fremst gjennom syrking av posisjon i det internasjonale markedet, inngåelse av nye kontrakter og penetrering av nye markeder, alt dette bygget på vår mangeårige kunnskap og tradisjon, konkurransedyktighet, innovasjon og pålitelighet.
Til toppen