Konstruksjon og installasjon

Dalekovod konstruerer og installerer:
1. Klassiske og isolerte nett, transformatorstasjoner, spenning på 0,4 kV
2. Klassiske og isolerte linjer, transformatorstasjoner, medium spenning på 10 kV og 20 kV
3. Overføringslinjer og transformatorstasjoner på spenninger opp til 750 kV
4. Underjordiske og undersjøiske kraftledninger og kommunikasjonskabler
5. Kontaktledninger for jernbaner
6. Offentlig og reflektor belysning for veier, sport- og industrianlegg
7. Rekkverk, skilt og støybeskyttelse på veier
8. Reflektor, lynavleder, antenne og fjernsynsmaster
9. Antenner
10. metallstrukturer for ulike formål
11. Vi tilbyr vedlikehold, kontroll og ombygging av alle typer anlegg
12. Vei- og tunnelbelysning
13. Ventilasjonsutstyr i tunneler
14. Utstyr for signalisering, brannvern og brannvarslingssystem på veier, samt utstyr for fjernstyring

Dalekovod AS stiller med team som er godt utrustet og forberedt til arbeid under alle værforhold og på alle terreng.
Dalekovod AS Zagreb holder tritt med teknologi og trender innen konstruksjon gjennom deltakelse på konferanser, seminarer og andre arrangementer knyttet til fremmelse av kunnskap innen konstruksjon og utrustning.
Til toppen