Prosjektet på Island

Kraftlinje 420 kV Sultartangalina
Kabellengde: 127 km
Konstruksjon: juli-desember 2005.

Kraftledere:

Duplex AACSR 685-AL3 / 89-ST4 - 40%
Triple-pakke Feral 381 Lunde 703/89

Isolatorer: glass

Stålmaster, 3320 tonn

Kraftlinje 420 kV Fljotsdalslina 3 & 4
Kabellengde: 102,5 km
Konstruksjon: April desember 2006.

Kraftledere:
duplex AACSR 865-AL3 / 44-ST4A- 83%
duplex AACSR 717-AL3 / 189-ST4A - 10%
simplex AACSR 1288-AL3 / 183-ST4A - 7%

Isolatorer: glass

Søyler av stål og rør, 5400 tonn
Til toppen