Oppheng og skjøting utstyr

Pålitelig drift av høyspenningsinjer avhenger helt av oppheng og skjøting utstyr som i dag blir produsert i moderne produksjonslokaler.
Ved å bruke de teknologiske prosesser av støping, smiing, maskinering, sveising, sandblåsing og galvanisering, sluttføres oppheng og skjøting utstyr av høy kvalitet, som garanterer pålitelighet og holdbarhet i lang tid.
Ett av målene til Dalekovod AS er utvikling av metoder, teknologier, prosjekter og utstyr som må være teknisk enkle og kommersielt akseptable.
Kvalitetssikring oppnås ved bruk av standard ISO 9001: 2000. Testene utføres i et akkreditert laboratorium i henhold til DIN EN ISO / IEC 17025: 2007, og produktene er testet i henhold til følgende normer:
For mekaniske tester
IEC 61284:1997
BS 3288: Part 1:1997
HRN N. F2.010:1979
For kvaliteten av varmgalvanisering
HRN EN ISO 1461:2001
HRN EN ISO 2178:1999
HRN EN ISO 1460:2000
HRN C. A6.021:1996
HRN C. A6.020:1996
For vibrasjonsdempere og
IEC 61897 for vibrasjonsdempere
IEC 61854 for koblingsutstyr
For måling og beregning / styrkevurdering av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt
HRN IEC 61786:2001
DIN VDE 0848:2000
For måling og beregning / styrkevurdering av lavfrekvente elektriske og magnetiske felt
HRN EN 61566:2001
DIN VDE 0848:2000
Til toppen