Ansatte

I mer enn 65 år har Dalekovod vokst til et stort selskap med gjenkjennelig kvalitet, ikke bare i Kroatia, men også over hele verden, takket være sin tradisjon, de ansattes kompetanse og kvalitet.
Den viktigste fordelen med Dalekovod er den høye kvaliteten, kunnskapen og de ansattes kompetanse, så vel som deres engasjement til fastsatte mål og oppgaver med fokus på fremgang selskapets fremgang samt fleksibilitet og vilje til kontinuerlig læring og utvikling.

Dalekovod fortsetter å investere i utdanning, opplæring og faglig utvikling av sine ansatte, og tilbyr muligheter til ulike typer tilleggsopplæring og videreutdanning. I tillegg er en av hovedprioriteringene i selskapet, spesielt med tanke på krevende prosjekter, de ansattes helse og sikkerhet.

Ansatte spiller en nøkkelrolle siden deres kunnskap og ferdigheter gjør dette selskapet anerkjent blant konkurrentene og vellykket på markedet. Enhver investering i kunnskap og ferdigheter gir en verdifull avkastning.
Til toppen