Metallkonstruksjoner

Produksjon av metallkonstruksjoner er en viktig del av den totale omsetningen i Dalekovod AS. Dalekovod har utviklet industriell produksjon av metallkonstruksjoner til ulike formål.
I dag produserer Dalekovod nesten alle smidde deler til moderne veier, ulike typer overføringstårn, master for TV, radio og GSM bruk, kalesjer for landegrenseoverganger, belysnings- og reflektormaster og strukturdeler for bestemte typer hall.
Utenom produksjon av metallkonstruksjoner, tilbyr selskapet Dalekovod også galvaniseringstjenester, noe som gjør det til en pålitelig og god partner.
Dalekovod AS Zagreb er sertifisert etter DIN 18800-7: 2002-09.
Til toppen