Galvaniseringstjenester

Dalekovod produksjoner,
korrosjonsbeskyttelsesfabrikk (forsinkingsanlegg og malingsbutikk),
ulike stålgitterstrukturer,
rør- og polygonale stolper,
sikkerhets-, beskyttelses- og dekorative nett og gjerder,
containere,
varmtvannstanker,
ventiler og andre stålprodukter opp til 12,5 m,
skruer,
muttere,
skiver,
oppheng- og skjøtingsutstyr.
Til toppen