Samfunnsansvar

Vår virksomhet er fokusert på å skape verdier i det arbeidet vi gjør (design, produksjon og installasjon av elektriske ledninger 1000kV, telekommunikasjonslinjer og tårn, samt stålkonstruksjoner, oppheng- og skjøting materialer, bygging av kraftverk, beskyttelse mot korrosjon av metaller ved hjelp av varm galvanisering og engineering) med vekt på velvære og faglig utvikling av våre ansatte, og sist men ikke minst gode relasjoner med våre kunder. Selskapets mål er ansvarlig oppførsel i samfunnet slik at vår bærekraftige utvikling er samsvar fellesinteressene og de kravene som er knyttet til miljøvern.
Dalekovod AS Zagreb har undertegnet Kodeks for etiske retningslinjer verifisert og anbefalt av det Kroatiske handelskammeret. Kodeksen definerer de grunnleggende retningslinjene for etisk oppførsel i arbeidsmarkedet.
I 2007 utarbeidet vi vår eget Kodeks for eierstyring og selskapsledelse (PDF. 199 KB)
I takt med sin utviklingsstrategi som et samfunnsansvarlig selskap, har vi lenge vært aktive som sponsorer i humanitære aktiviteter, vitenskap og utdanning, kultur og kunst, sport, bærekraftig utvikling og helse. Vårt mål er å skape et kunnskapssamfunn og gi unge utviklingsmuligheter.
Som et sosialt ansvarlig selskap implementerer Dalekovod AS følgende regler:
Forbud mot barnearbeid
Tilbud om videreutdanning for våre ansatte
Miljøvern (ISO 14001)
Forbedring av arbeidsforhold
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen (OHSAS 18001)
Kontinuerlig forbedring av produktkvalitet og prosessledelse (ISO 9001)
Lønningsøkning til arbeiderne i samsvar med kompleksitet av oppgaver og arbeidsmengde
Følge med på utviklingen av kundetilfredsheten
Følge med på utviklingen av medarbeidertilfredshet
Følge med på antall klager fra forbrukere
Samsvar med kroatiske miljøvernlover
Overvåking av energiforbruk
Til toppen