UN Global Compact

Dalekovod AS er medlem av FNs Global Compact, der selskapet har forpliktet seg til følgende:

I forhold til menneskerettigheter:
Respektere og støtte vern av internasjonalt anerkjente menneskerettigheter
Ikke delta i brudd på menneskerettighetene

2. I forhold til arbeidsrettigheter:
Oppfordre til organisasjonsfrihet og reelt anerkjenne retten til kollektive avtaler
Utryddelse av alle former for tvangsarbeid
Avskaffelse av barnearbeid
Unngå diskriminering ved ansettelse

3. I forhold til miljøvern:
Ansvar og nøyaktighet ved løsning av problemer knyttet til miljøvern
Initiere miljøfremmende tiltak
Oppmuntre utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi

4. I forhold til korrupsjonsbekjempelse:
Bekjempe alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

Social responsibility report 2016

Social responsibility report 2015

Social responsibility report 2014  

Social responsibility report 2013 

Social responsibility report 2011

Izvješće o društvenoj odgovornosti 2010   

Til toppen