Vijesti

Zaključen proces prikupljanja iskaza interesa

16.02.2021.

Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 dana 04.02.2021. godine objavio je Poziv na iskaz interesa, sa svrhom utvrđivanje postojanja interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju Društva.

Poziv na iskaz interesa

04.02.2021.

Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 dana 04.02.2021. godine objavljuje sljedeći:
 
POZIV NA ISKAZ INTERESA
vrh stranice