Projekt na Islandu

Dalekovod 420 kV Sultartangalina
Duljina voda: 127 km
Izgradnja: srpanj-prosinac 2005.
Vodiči:
duplex AACSR 685-AL3/ 89-ST4 - 40%
Triple-bundle Feral 381 Lunde 703/89
Izolatori: stakleni
Stupovi: čeličnorešetkasti, 3320 tona

Dalekovod 420 kV Fljotsdalslina 3 & 4
Duljina voda: 102,5 km
Izgradnja: travanj-prosinac 2006.
Vodiči:
duplex AACSR 865-AL3/44-ST4A- 83%
duplex AACSR 717-AL3/189-ST4A - 10%
simplex AACSR 1288-AL3/ 183-ST4A - 7%
Izolatori: stakleni
Stupovi: čeličnorešetkasti i cijevni , 5400 tona
vrh stranice