Kontrola kvalitete

Kako bi isporučio kupcu kvalitetni proizvod, Dalekovod d.d. tijekom procesa proizvodnje provodi kontinuiranu kontrolu kvalitete, koja obuhvaća:

  • kontrolu ulaznog materijala (mora odgovarati zahtjevanim specifikacijama)
  • međufaznu kontrolu 
  • završnu kontrolu (gotovi proizvod mora odgovarati zahtjevu kupca)
  • preuzimna ispitivanja (kontrola proizvoda od strane kupca)
  • kontrolu dokumentacije koja se predaje kupcu a koja se provodi prema propisanim procedurama rada.
vrh stranice