Izgradnja izoliranih nadzemnih elektroenergetskih mreža sa samonosivim kabelskim snopom danas je u razvijenim industrijskim zemljama gotovo potpuno istisnula klasičnu niskonaponsku mrežu s golim vodičima. Prednosti u tehničkom, ekonomskom i estetskom smislu uvjetovale su da je ovaj tip niskonaponske mreže dobije široku primjenu.

Pojedina rješenja predstavljaju dio tipskih rješenja proizvoda za nosna ovješenja, zatezna zavješenja i spojnu opremu koja se najčešće koristi u praksi izgradnje niskonaponskih vodova (0,4 kV) i srednjenaponskih vodova (10 i 20 kV) koji se izvode samonosivim kabelskim snopom (SKS).

Dalekovod d.d. ima dugogodišnje iskustvo u projektiranju i izgradnji izoliranih nadzemnih elektroenergetskih mreža, kao i u razvoju i proizvodnji opreme za ovaj tip mreže.

U katalogu (Samonosivi kabelski snop.pdf (4,83 MB)) su prikazana tehnička rješenja za nosna ovješenja, kutno-nosna ovješenja, zatezna zavješenja i spojnu opremu za samonosivi kabelski snop bilo da je riječ o drvenim, čeličnim, betonskim ili polimernim stupovima.
vrh stranice