Ceste i autoceste

Program autocesta pokazao se kao izuzetno vrijedna poslovna odluka DALEKOVODA i ispravno opredjeljenje za razvoj tvrtke, jer je velik dio prihoda poslovanjaostvaren upravo izgradnjom infrastrukturnih objekata cesta i autocesta.

Značajnije reference u izgradnji važnijih infrastrukturnih objekata
autocesta u Hrvatskoj:

  • Zagreb – Split – Dubrovnik (A1)
  • Bregana – Zagreb – Lipovac (A3)
  • Zagreb – Varaždin – Goričan (A4)
  • Rijeka – Zagreb (A1 i A6)
  • Rupa – Rijeka (A7)

AC Rijeka – Zagreb (2007-2009)
- Dionica Kikovica - Stara Sušica, II B faza izgradnje - elektro, prometna i druga oprema i rekonstrukcija COKP
- Zaobilaznica grada Rijeke, dionica Orehovica – Diračje

D8 Sveti Kuzam – Križišće (2009-2014)
- Prelaganje, postupak izmještanja i zaštita instalacija
- Oprema ceste i instalacije
o grupa A - Prometna signalizacija i oprema
o grupa B - Elektroenergetsko napajanje, rasvjeta, ventilacija i oprema tunela
o grupa D - telekomunikacije, vatrodojava tunela i sustav daljinskog vođenja i upravljanja

D31 Obilaznica Velike Gorice (2007-2010)
- Opremanje i prelaganje instalacija

D1 Brza cesta Solin – Klis – Sinj (2007–2014)
- Prelaganje i zaštita instalacija
- Prometna oprema i signalizacija
- Radovi i opremanje PIS, SDUN i COKP
- Opremanje tunela

AC Zagreb - Karlovac – Sveti Rok – Split – Ploče (više od 50 ugovora na raznim dionicama)
- Opremnaje cijevi tunela Mala Kapela i Sveti Rok ukupne duljine gotovo 12 km
- Izmještanje i zaštita instalacija
- Elektroenergetsko napajanje i opremanje dionica
- Rasvjeta, telekomunikacije, odbojna i žičana ograda
- Opremanje COKP
- Izrada zidova za zaštitu od bure

AC Zagreb – Macelj (2007-2008)
- Elektroenergetsko napajanje – visoki i srednji napon
- Opremanje

AC Zagreb – Goričan (2007-2009)
- Elektroenergetsko napajanje – visoki i srednji napon
- Opremanje

Koridor Vc
- Opremanje, energetsko napajanje i rasvjeta dionica Osijek – Đakovo – Sredanci

*COKP - centar za održavanje i kontrolu prometa
*ČCP - čeoni cestarinski prolaz
vrh stranice