U skladu sa modernizacijom prometnica i tvrtka Dalekovod d.d. prati trendove u opremanju te u svom proizvodnom programu nudi ugradnju i proizvodnju: 
  • čelične zaštitne ograde za cestovne prometnice 
  • ograde na objektima i zaštitne mreže na nadvožnjacima 
  • barijere za zaštitu od buke na prometnicama 
  • nosače prometne signalizacije i putokaza
Zaštita od korozije se obavlja prema usvojenom europskom standardu HRN EN ISO 1461, koji garantira visoku kvalitetu antikorozivne zaštite pocinčanih proizvoda.

Jedan od elemenata sigurnosti u cestovnom prometu je adekvatna i po projektu postavljena čelična zaštitna ograda. Čeličnu zaštitnu ogradu trebalo bi postaviti na svim opasnim mjestima na prometnici, tako da ona svojim oblikom i vanjskim izgledom bude element optičkog vođenja, posebice ako se na čeličnu zaštitnu ogradu ugrade svjetlosna reflektirajuća tijela.

Svrha čelične zaštitne ograde jest zadržavanje skrenutog vozila, sprječavanje nekontrolirane putanje vozila, te znatno smanjenje posljedica nezgode.

Dalekovod je zaštitne ograde certificirao sukladno europskom standardu HRN EN 1317, što je apsolutna garancija europske razine zaštite prometa.

Budući su prve autoceste u Republici Hrvatskoj bile opremljene opremom za sigurnost prometa sa plaštem tip "B", Dalekovod se opredijelio za razvoj zaštitnih ograda sa istim plaštem, kako bi se postigla tipiziranost opreme vezane uz sigurnost prometa. Plašt, traka, odstojnici i vijčana roba su identični za konstrukcijska rješenja na svim razinama zaštite prometa; samo se stup sa svojom pripadajućom kapom-spojnicom pojavljuje kao posebnost u odnosu na razinu zaštite. Ovakva tipiziranost ugradbenih elemenata daje veliku prednost opremi s gledišta održavanja prometnica.

U programu za cestovne prometnice Dalekovod isporučuje i barijere za zaštitu od buke. Zaštitni elementi izvana su obloženi visokovrijednim praškastim slojem u kvaliteti pročelja. Višestruka primjena svih elemenata za zaštitu od buke može se kombinirati s drugim sustavima za zaštitu, kao što su: barijere za zaštitu od buke od akrilnog stakla i prostorne rešetke.

Lagane Al kasete daju optimalnu zaštitu od buke na cestama, mostovima, prugama i ostalim objektima. Izgradnja novih prometnica zahtijeva u svemu drugačiji pristup, posebice kada je riječ o ukupnoj sigurnosti vozila koja se kreću tim prometnicama.

Različite vrste portala koji na potrebnim mjestima u cijelosti ili djelomično nadsvođuju profil prometnice omogućuju da se prometna signalizacija (različiti prometni znakovi - svijetleći ili refleksivni, određeni putokazi) uoči s veće udaljenosti, što svakako pridonosi ukupnoj sigurnosti prometa na prometnicama koje su opremljene modernom signalizacijom.
vrh stranice