UN Global Compact

Dalekovod d.d. je član UN Global Compact-a u prema kojem se obvezao:

1. Na području ljudskih prava:
Poštovati i podržavati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava
Ne sudjelovati u kršenju ljudskih prava
 
2. Na području radnog prava:
Primjenjivati slobodu udruživanja i stvarno priznavati pravo na kolektivno pregovaranje
Iskorjeniti sve oblike prisilnog i neslobodnog rada
Ukidati dječji rad
Izbjegavati diskriminaciju pri zapošljavanju i na radnom mjestu
 
3. Na području zaštite okoliša:
Pažljivo i odgovorno rješavati sva pitanja vezana za zaštitu okoliša
Pokretati inicijative čiji je cilj promicanje veće odgovornosti prema okolišu
Poticati razvoj i usvajanje tehnologija koje su prihvatljive za okoliš
 
4. Na području suzbijanja korupcije:
Boriti se protiv svih oblika korupcije uključujući iznudu i potkupljivanje
 
 
vrh stranice