Društvena odgovornost

Naše poslovanje je usmjereno na stvaranje dodane vrijednosti u poslovima koji su predmet poslovanja tvrtke (projektiranje, proizvodnja i izgradnja elektroenergetskih prijenosnih vodova 1000kV i telekomunikacijskih vodova i stupova kao i čeličnih konstrukcija, ovjesnog i spojnog materijala, izgradnju elektroenergetskih postrojenja i antikorozivnu zaštitu metala metodom vrućeg pocinčavanja i inženjering) s naglaskom na važnost naših zaposlenika i njihov profesionalni razvoj kao i zadovoljstvo naših klijenata. Misija naše tvrtke je ujedno i odgovorno ponašanje u društvu tako da naš održivi razvoj bude usklađen s interesima šire zajednice i zahtjevima vezanima za zaštitu okoliša. 

Dalekovod d.d. Zagreb potpisnik je Kodeksa etike u poslovanju potvrđenog i preporučenog od strane Hrvatske gospodarske komore. Njime se utvrđuju osnovne smjernice etičkog ponašanja poslovnih subjekata u hrvatskom gospodarstvu. 

Dalekovod d.d. primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze

Sukladno svojoj strategiji razvoja kao društveno odgovorne kompanije, godinama smo aktivni na području sponzorstva humanitarnih aktivnosti, znanosti i obrazovanja, kulture i umjetnosti, sporta, održivog razvoja i zdravlja. Cilj nam je stvaranje društva znanja i razvijanje perspektiva za mlade ljude.

U Dalekovodu d.d. društveno i odgovorno poslovanje se očituje kroz:

zabranu rada maloljetnim osobama
stalnu edukaciju zaposlenika
brigu o okolišu (ISO 14001)
poboljšanje radnih uvjeta
poboljšanje zdravlja i sigurnost na radu (ISO 45001)
kontinuirano poboljšavanje kvalitete proizvoda i procesa upravljanja (ISO 9001)
povećanje plaća radnika u skladu sa kompleksnošću radnih zadataka i radnim prosjekom
praćenje razine zadovoljstva klijenata
praćenje broja pritužbi od strane potrošača
praćenje razine zadovoljstva zaposlenika
ispunjavanje svih zakona RH u području zaštite okoliša
praćenje potrošnje energenata

vrh stranice