Postojan rad visokonaponskih vodova u potpunosti je ovisan o ovjesnoj i spojnoj opremi koja se danas proizvodi u modernim proizvodnim radionicama.

Korištenjem tehnoloških procesa: ljevanja, kovanja, strojne obrade, varenja, pjeskarenja i pocinčavanja, finalizira se ovjesna i spojna oprema visoke kvalitete, koja garantira pouzdanost i dugotrajnost u dugom eksplatacijskom periodu.

Jedan od ciljeva Dalekovoda d.d. je razvoj metoda, tehnologije, projekata i opreme koji moraju biti tehnički jednostavni i tržišno prihvatljivi.

Osiguranje kvalitete omogućava se primjenom standarda ISO 9001:2000. Ispitivanja se provode u akreditiranom Dalekovod Laboratoriju prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007, a proizvodi se ispituju prema sljedećim normama:

Za mehanička ispitivanja 
 • IEC 61284:1997 
 • BS 3288:Part 1:1997 
 • HRN N.F2.010:1979
Za kvalitetu vrućeg pocinčavanja 
 • HRN EN ISO 1461:2001 
 • HRN EN ISO 2178:1999 
 • HRN EN ISO 1460:2000 
 • HRN C.A6.021:1996 
 • HRN C.A6.020:1996
Za prigušivače i rastojnike 
 • IEC 61897 za prigušivače vibracija 
 • IEC 61854 za rastojnike
Za mjerenje i proračun/procjena jakosti niskofrekventnog električnog i magnetskog polja 
 • HRN IEC 61786:2001 
 • DIN VDE 0848:2000
Za mjerenje i proračun/procjena jakosti visokofrekventnog električnog i magnetskog polja 
 • HRN EN 61566:2001 
 • DIN VDE 0848:2000
vrh stranice