Sustavi upravljanja

Dalekovod d.d. ima uspostavljene i primijenjene slijedeće sustave upravljanja: Sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem, sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

Dalekovod d.d. nositelj je certifikata izdanog od strane Bureau Veritas za Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i Sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2015, te certifikata izdanog od strane RWTÜV za Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću ISO 45001:2018 .

Naša poslovna politika i djelatnost promiču održivi razvoj vodeći računa o potrebama današnjeg vremena, a ne dovodeći u pitanje dobrobit budućih naraštaja.

Obvezujemo se da ćemo odgovorno upravljati pitanjima okoliša, putem usvajanja sustava usklađenog s normom ISO 14001:2015., te da ćemo biti u skladu sa zakonskom regulativom i ostalim zahtjevima primjenjivim na područje svog djelovanja, uz korištenje ekološki prihvatljivih tehnologija i procesa.

Održivi razvoj, zaštita okoliša i neprestana briga o zaštiti zdravlja zaposlenika naša su stalna poslovna orijentacija, jer smo svjesni neizbježne povezanosti težnje za gospodarskim rastom s težnjom za zdravim okolišem.

Poticat ćemo unapređenje zaštite okoliša, između ostalog i racionalnim gospodarenjem imovinom i otpadom, te smanjenjem potrošnje prirodnih resursa.

Provodit ćemo trajno informiranje i edukaciju zaposlenika s ciljem unapređenja njihova znanja o okolišu i poticanja veće odgovornosti u zaštiti okoliša. Svi zaposleni odgovorni su učiniti sve kako bi zaštitili sebe, svoje radne kolege, opremu i proizvode.

U javnim nastupima i promotivnim aktivnostima obavještavat ćemo javnost o rezultatima koje smo postigli na području zaštite okoliša i održivog razvoja.

vrh stranice