Dalekovod gradi i montira:

1. klasične i izolirane mreže, transformatorske stanice napona 0,4 kV
2. klasične i izolirane vodove, transformatorske stanice srednjeg napona 10 i 20 kV
3. dalekovode i transformatorske stanice napona do 750 kV
4. podzemne i podmorske energetske i komunikacijske kabele
5. kontaktne mreže za željeznicu
6. javnu i reflektorsku rasvjetu ulica, sportskih i industrijskih objekata
7. zaštitnu ogradu, putokaze i zaštitu od buke na prometnicama
8. reflektorske, gromobranske, antenske i televizijske stupove
9. antene
10. metalne konstrukcije raznih namjena
11. nudimo usluge održavanja, kontrole i rekonstrukcije svih objekata
12. rasvjetu prometnica i tunela
13. opremu za ventilaciju u tunelima
14. opremu za signalizaciju, zaštitu od požara i vatrodojavu na prometnicama, kao i opremu za sustav daljinskog upravljanja

Dalekovod d.d. za potrebe rada na terenu ima posebno opremljene ekipe koje izvode radove u svim klimatskim uvjetima i na svim terenima.

Dalekovod d.d. Zagreb ide u korak sa tehnologijom i trendovima u području građenja što se očituje kroz sudjelovanje na konferencijama, seminarima i ostalim događanjima vezanim za unapređenje znanja iz područja građenja i opremanja.
vrh stranice