TS 400/110 kV Bitola 2

Prvi projekt zamjene cjelokupnog sustava zaštite i upravljanja dok sva ostala polja neometano izvršavaju predviđene funkcije.
Bitola, najbitnija trafostanica u Makedoniji, izravno je vezana na najveću i najbitniju proizvodnu jedinicu u zemlji koju predstavlja termoelektrana REK Bitola. Sastoji se od 13 110-kV polja i 8 400-kV polja, od čega je jedan međunarodni vod prema Grčkoj. Zamjena cjelokupnog starog sustava upravljanja i zaštite, nakon razdoblja dotrajalosti, ozbiljnog požara i loše sanacije, te bez ikakve postojeće dokumentacije, bila je veliki izazov za Dalekovod. Dodatnu kompleksnost cijeloj organizaciji zadatka davala su vremenska ograničenja i unaprijed zadani rokovi kad će se točno pojedini dijelovi strateški isključivati i biti podložni ostvarivanju zacrtanog projekta. Dalekovod je posao izvršio kvalitetno i u dogovorenim rokovima.
vrh stranice