Vijesti

Informacija o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

12.07.2021.

Na temelju odluke Trgovačkog suda u Zagrebu, provedeno je i u sudski registar upisano pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala i promjena odredbi Statuta subjekta upisa upisanog pod tvrtkom/nazivom Dalekovod, dioničko društvo za inženjering, proizvodnju i izgradnju, sa sjedištem u Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4.

Obavijest o načinu ostvarivanja zahtjeva za otkup dionica društva Dalekovod, d.d. sukladno odluci Glavne skupštine društva Dalekovod, d.d. od 30.06.2021. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala

01.07.2021.

Temeljem donesene odluke Glavne skupštine društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (dalje: "Društvo") od 30.06.2021. godine o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva (dalje: “Odluka") a za potrebe mogućeg otkupa vlastitih dionica Društva, obavještavaju se zainteresirani dioničari da ponderirani prosjek svih cijena dionica Društva ostvarenih na uređenom tržištu u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na Glavnu skupštinu u glasilu Društva iznosi 5,52 kuna (pet kuna i pedeset i dvije lipe). Navedena cijena je službeno utvrđena od strane ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Obavijest o tijeku financijskog restrukturiranja Društva

21.05.2021.

Dalekovod, d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Marijana Čavića 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080010093, europskim jedinstvenim identifikatorom (EUID) HRSR.080010093 te osobnim identifikacijskim brojem (OIB) 47911242222 (nadalje: Društvo) dana 04.02.2021. godine objavio je Poziv na iskaz interesa, sa svrhom utvrđivanje postojanja interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju Društva.
vrh stranice