Informacija o promjeni broja dionica s pravom glasa i broja glasačkih prava

21.01.2022.

U skladu s člankom 473. Zakona o tržištu kapitala izdavatelj Dalekovod, d.d. ("Izdavatelj") objavljuje da je Trgovački sud u Zagrebu donio Rješenje posl.br. Tt-22/2745-2 od dana 21. siječnja 2022. kojim je u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja i odgovarajuće izmjene Statuta Izdavatelja u skladu s odlukom Glavne skupštine Izdavatelja o povećanju temeljnog kapitala od 30. lipnja 2021. godine.
Prije povećanja, temeljni kapital Izdavatelja iznosio je 2.471.930,00 kuna i bio je podijeljen na 247.193 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, oznake DLKV-R-A, ISIN oznake HRDLKVRA0006, od kojih svaka daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Izdavatelja.
Društvo Napredna energetska rješenja d.o.o. upisalo je i uplatilo 31.000.000 novih redovnih dionica, odnosno 310 milijuna kuna, a institucionalni ulagatelji su upisali i uplatili 10.000.000 novih redovnih dionica, odnosno 100 milijuna kuna.
Nakon povećanja, temeljni kapital Izdavatelja iznosi 412.471.930,00 kuna i podijeljen je na 41.247.193 redovne dionice, pojedinačnog nominalnog iznosa od 10,00 kuna, od kojih svaka daje pravo na jedan glas u glavnoj skupštini Izdavatelja.
Nakon što Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. (dalje: SKDD) provede korporativnu akciju povećanja temeljnog kapitala, o čemu će Izdavatelj također obavijestiti javnost, Izdavatelj će u skladu s primjenjivim propisima poduzeti sve radnje koje su potrebne kako bi se nove dionice Izdavatelja u najkraćem provedivom roku uvrstile na uređeno tržište Zagrebačke burze d.d.
vrh stranice