Obavijest o alokaciji novih redovnih dionica Društva

26.07.2021.

Glavna skupština Društva Dalekovod d.d. 30. lipnja 2021. godine, donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu i/ili unosom prava. Sukladno navedenoj odluci prema kojoj je predviđeno izdavanje najmanje 15.000.000, a najviše 41.000.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 kuna, Društvo je objavilo javni poziv za dva kruga upisa novih dionica.
U prvom i drugom krugu u kojima su predviđene uplate u novcu, javnom ponudom novih redovnih dionica Društvo je zaprimilo upisnice u iznosu koji prelazi najviši predviđeni iznos dokapitalizacije.
Uprava Društva je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, usvojila Pravila alokacije Novih dionica te sukladno usvojenim pravilima, napravila alokaciju Novih dionica.
Ulagatelji su pozvani na uplatu u skladu s Javnim pozivom, a Društvo će pravovremeno izvijestiti investicijsku javnost o uspješnosti izdanja Novih dionica nakon izvršenih uplata ulagatelja i cjelovitog dovršetka svih predviđenih procesa.
vrh stranice