Izmjena kalendara objava financijskih rezultata

19.04.2023.

Sukladno obavezi Društva da u zakonski određenim rokovima izradi i objavi financijska i poslovna izvješća te dostavi ista nadležnim tijelima, a u svrhu dostupnosti informacija koje mogu biti od interesa korisnicima financijskih usluga, investitorima i ostaloj javnosti, Dalekovod d.d. dostavlja izmjene u rasporedu objava financijskih i poslovnih izvješća Društva u 2023., kako slijedi:
19.04.2023. Revidirani godišnji financijski izvještaj i Izvješće revizora za 2022. godinu
26.04.2023. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj za prvo tromjesečje 2023. godine
27.07.2023. Nerevidirani konsolidirani polugodišnji financijski izvještaj za 2023. godinu
30.10.2023. Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaj za treće tromjesečje 2023. godine.
vrh stranice