Informacija o upisu odluke o povećanju temeljnog kapitala

19.01.2022.

Dalekovod, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 ("Društvo") obavještava javnost da je na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-22/974-2 od dana 19.01.2022. godine u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu izvršen upis odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva donesene na Glavnoj skupštini Društva dana 30. lipnja 2021. godine (odluka donesena pod točkom 13.).
Navedeni upis proveden je u skladu s člankom 366.a Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu pod poslovnim brojem P-1277/2021 od dana 12. studenog 2021. godine potvrđenog rješenjem Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-5787/2021 od 07. siječnja 2022. godine.
Slijedom navedenog, Društvo nastavlja postupak provođenja donesene odluke Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala Društva od dana 30. lipnja 2021. godine.
vrh stranice