Vijesti

Obavijest o održanoj 32. sjednici Nadzornog odbora društva Dalekovod d.d.

Poštovani,

Nadzorni odbor društva Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: “Društvo”) obavještava vas da se danas 27.05.2013. održala 32. sjednica Nadzornog odbora na kojoj se nastavila rasprava o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. u ime Konsolidator d.o.o. društva u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Obavijest o održanoj 31. sjednici Nadzornog odbora društva Dalekovod d.d.

Dalekovod d.d., Marijana Čavića 4, Zagreb, OIB 47911242222 (dalje u tekstu: “Društvo”) obavještava vas da je 31. sjednica Nadzornog odbora održana dana 21. svibnja 2013. godine u 13 sati, a na kojoj je od strane Uprave Društva bila prezentirana obavijest o zaprimljenoj obvezujućoj ponudi za dokapitalizaciju društva Dalekovod d.d. u ime Konsolidator d.o.o. – društva u većinskom vlasništvu Nexus Private Equity Partnera d.o.o. za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom.
vrh stranice