Dalekovodi

Značajnije reference:

 • DV 2x220 kV Plomin – Vodnjan
 • Izgradnja DV 110 kV Gojak – Lešće
 • Izgradnja DV 110 kV Đakovo – Županja s pripadnim vodnim poljima u TS 220/110/35 kV Đakovo i TS 110/35/10 kV Županja
 • Obnova DV 400, 220 i 110 kV iz programa Ernestinovo
 • Obnova DV 2x110 kV Pračno – Kostajnica
 • Obnova 110 kV dalekovoda iz HE Zakučac
 • Priključni DV 2x110 kV za TS Tupljak
 • Rekonstrukcija DV 110 kV Bilice – Knin (uvod u TS Drniš)
 • DV 2x400 kV Ernestinovo – Pecs
 • DV 2x400 kV Žerjavinec – Heviz
 • DV 2x110 kV Samobor – Rakitje (Botinec)
 • DV 420 kV Sultartangalina 3 (Island)
 • DV 420 kV Brennimelslina 1 (Island)
 • DV 420 kV Fljotsdalslina 3&4 (Island)
 • DV 400 kV Skareheia (Evje) – Holen (Norveška)
 • DV 420 kV NEA – Riksgrensen (švedska državna granica)
 • DV 420 KV Sauda – Liastolen (Norveška)
 • DV 420 kV Sima – Samnanger (Norveška)
 • DV 400 kV Tirana – Podgorica (Albanija – Crna Gora)
 • DC 500 kV Dannebo – Finböle (Švedska)
 • DV 400 kV Bitola – grčka granica (Makedonija – Grčka)
 • DV 60 kV HE Ilulissat – TS Ilulissat (Grenland)
 • DV 2x400 kV Beričevo – Krško (Slovenija)
 • DV 330 kV Dniester – Bar (Ukrajina)
 • Premošćenje fjordova: Granvinfjord (2,8 km) i Fyksesundfjord (2 km) (Norveška)
 • DV 500 kV Agadyr-YukGres (Kazahstan)
 • DV 2x400 kV Beričevo - Krško
vrh stranice