Dalekovod Projekt d.o.o.

Priča o projektiranju počinje prije 70-ak godina, kad je relativno skromna ekipa stručnjaka 1949. godine u tek osnovanoj tvrtki Dalekovod počela graditi elektroenergetske objekte. Kvalitetna priprema projektne dokumentacije bila je prvi izazov postavljen pred mladu tvrtku koja je u poslijeratnom razdoblju trebala preuzeti zahtjevne projekte gradnje i projektiranja.
Širenjem potencijala tvrtke, i krug djelatnosti se proširivao na usluge projektiranja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja, podzemnih i podmorskih kablova, kontaktnih mreža, žičara, antena i drugih elektroenergetskih i telekomunikacijskih objekata.

Djelatnost projektiranja sa svim svojim potencijalima i referencama izdvojena je 2007. godine iz Dalekovoda d.d. u zasebnu tvrtku, Dalekovod Projekt d.o.o., koja postaje neovisan pravni subjekt, registriran za obavljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa.

Dalekovod Projekt d.o.o. trenutačno ima 99 zaposlenika. Većina su ovlašteni arhitekti i inženjeri raznih struka, primarno inženjeri elektrotehnike i građevine, ali i inženjeri geodezije, geologije i prometa. Zahvaljujući svim svojim referencama i iskustvu, Dalekovod Projekt d.o.o. danas raspolaže visokoprofesionalnim projektnim timovima, specijaliziranim za sve usluge iz područja svoga djelovanja.

U povijest tvrtke upisani su projekti različite složenosti i veličine- od dalekovoda i transformatorskih stanica do telekomunikacijskih antenskih stupova, proizvodnih hala, sportskih dvorana, škola, zgrada, objekata komunalne infrastrukture, solarnih elektrana – koji svjedoče o stručnosti tvrtke u projektiranju, nadzoru, konzaltingu i inženjeringu.
 
Profil tvrtke
 
 
10 000 Zagreb, Marijana Čavića 4 

E-mail: [email protected]
URL: www.dalekovod-projekt.com
Tel: +385 1 24 11 111 - Centrala
Fax: +385 1 24 11 173
Trgovački sud Zagreb: MBS 080445749
MB: 1693336
OIB: 30467839701
Žiro račun: 2360000-1101642955 Zagrebačka banka Zagreb
Temeljni kapital Društva iznosi 25.000,00 HRK

Predsjednik Uprave-direktor: Davor Đurđević, dipl.ing.el.
Član Uprave-direktor: Gordan Mirošević, dipl.ing.el
Poslovna tajnica:
Tel: +385 1 24 11 100
Fax: +385 1 24 52 381
vrh stranice